Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700

Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700 là sản phẩm bồn nước nhựa Sơn Hà dung tích 700 lít, kiểu dáng nằm ngang dung cho gia đình có 1-2 người sử dụng

Mã sản phẩm BNMN00700
Giá bán 2.100.000 
Giá niêm yết 2.575.000 
Dung tích

Thương hiệu

Kiểu dáng

Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700
Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700

Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700 là sản phẩm bồn nước nhựa Sơn Hà dung tích 700 lít, kiểu dáng nằm ngang dung cho gia đình có 1-2 người sử dụng

Mã sản phẩm BNMN00700
Giá bán 2.100.000 
Giá niêm yết 2.575.000 
Dung tích

Thương hiệu

Kiểu dáng

08 8838 8838