-4%
1.590.000 
1.650.000 
-8%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500

1.640.000 
1.775.000 
-7%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500

1.840.000 
1.975.000 
-8%
1.790.000 
1.950.000 
-26%
1.350.000 
1.812.500 
-20%
1.650.000 
2.062.500 
-26%
1.630.000 
2.200.000 
-26%
1.850.000 
2.500.000 
-10%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 500 lít

1.420.000 
1.570.000 
-8%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 500 lít

1.730.000 
1.880.000 
-10%
2.210.000 
2.455.000 
-11%
2.360.000 
2.640.000 
08 8838 8838