-29%
4.950.000 
6.990.000 
-17%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000

5.700.000 
6.850.000 
-20%
5.500.000 
6.875.000 
-19%
5.500.000 
6.750.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 3000 lít

7.320.000 
8.220.000 
-10%
8.250.000 
9.130.000 
-9%
8.650.000 
9.480.000 
-6%
8.850.000 
9.410.000 
-6%
9.180.000 
9.720.000 
08 8838 8838