-29%
4.950.000 
6.990.000 
-13%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000

5.950.000 
6.850.000 
-20%
5.500.000 
6.875.000 
-21%
5.350.000 
6.750.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 3000 lít

7.320.000 
8.220.000 
-20%
8.900.000 
11.130.000 
-20%
9.360.000 
11.700.000 
-20%
9.460.000 
11.830.000 
-20%
9.950.000 
12.440.000 
08 8838 8838