-7%
7.800.000 
8.370.000 
-22%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000

8.980.000 
11.500.000 
-24%
8.400.000 
11.000.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 4000 lít

9.610.000 
10.810.000 
-21%
12.130.000 
15.340.000 
-19%
12.830.000 
15.860.000 
-10%
12.300.000 
13.740.000 
-12%
12.950.000 
14.790.000 
-12%
10.900.000 
12.380.000 
-12%
11.600.000 
13.250.000 
-17%
12.600.000 
15.200.000 
-16%
13.500.000 
16.100.000 
-23%
12.150.000 
15.800.000 
08 8838 8838