-19%
3.690.000 
4.560.000 
-15%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000

3.990.000 
4.700.000 
-23%
5.100.000 
6.660.000 
-20%
3.700.000 
4.625.000 
-20%
5.150.000 
6.437.500 
-16%
3.800.000 
4.550.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá đứng Sơn Hà 2000 lít

4.640.000 
5.240.000 
-12%
5.540.000 
6.280.000 
-11%
5.840.000 
6.560.000 
-12%
5.550.000 
6.280.000 
-20%
6.490.000 
8.110.000 
-20%
6.590.000 
8.240.000 
-20%
6.890.000 
8.610.000 
08 8838 8838