-27%
3.350.000 
4.560.000 
-17%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000

3.900.000 
4.700.000 
-29%
4.700.000 
6.660.000 
-20%
3.700.000 
4.625.000 
-20%
5.150.000 
6.437.500 
-17%
3.790.000 
4.550.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá đứng Sơn Hà 2000 lít

4.640.000 
5.240.000 
-12%
5.540.000 
6.280.000 
-11%
5.840.000 
6.560.000 
-8%
5.750.000 
6.280.000 
-8%
6.060.000 
6.560.000 
-8%
6.150.000 
6.680.000 
-5%
6.460.000 
6.800.000 
08 8838 8838