-10%
4.110.000 
4.560.000 
-6%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000

4.420.000 
4.700.000 
-17%
5.520.000 
6.660.000 
-20%
3.700.000 
4.625.000 
-20%
5.150.000 
6.437.500 
-23%
4.300.000 
5.590.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá đứng Sơn Hà 2000 lít

4.640.000 
5.240.000 
-19%
6.250.000 
7.680.000 
-18%
6.550.000 
7.960.000 
-18%
6.650.000 
8.080.000 
-15%
6.950.000 
8.200.000 
08 8838 8838