-5%
3.420.000 
3.600.000 
-3%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500

3.520.000 
3.625.000 
-16%
4.420.000 
5.250.000 
-20%
2.980.000 
3.725.000 
-20%
4.100.000 
5.125.000 
-24%
3.400.000 
4.500.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1500 lít

3.630.000 
4.080.000 
-20%
4.720.000 
5.900.000 
-16%
4.820.000 
5.750.000 
-18%
5.080.000 
6.220.000 
-14%
5.180.000 
5.990.000 
08 8838 8838