-5%
3.420.000 
3.600.000 
-5%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500

3.450.000 
3.625.000 
-16%
4.420.000 
5.250.000 
-20%
2.980.000 
3.725.000 
-20%
4.100.000 
5.125.000 
-24%
3.400.000 
4.500.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1500 lít

3.630.000 
4.080.000 
-11%
4.305.000 
4.850.000 
-6%
4.405.000 
4.700.000 
-15%
5.190.000 
6.080.000 
-16%
5.190.000 
6.200.000 
-15%
5.490.000 
6.450.000 
-17%
5.490.000 
6.580.000 
08 8838 8838