-5%
3.420.000 
3.600.000 
-19%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500

3.610.000 
4.475.000 
-16%
4.420.000 
5.250.000 
-20%
2.980.000 
3.725.000 
-20%
4.100.000 
5.125.000 
-24%
3.400.000 
4.500.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1500 lít

3.630.000 
4.080.000 
-20%
4.930.000 
6.125.000 
-16%
5.030.000 
5.975.000 
-19%
5.230.000 
6.445.000 
-14%
5.330.000 
6.215.000 
08 8838 8838