-25%
2.690.000 
3.600.000 
-17%

Bồn nhựa Sơn Hà

Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500

3.000.000 
3.625.000 
-28%
3.770.000 
5.258.000 
-20%
2.980.000 
3.725.000 
-20%
4.100.000 
5.125.000 
-17%
2.890.000 
3.500.000 
-11%

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà

Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1500 lít

3.630.000 
4.080.000 
-11%
4.305.000 
4.850.000 
-6%
4.405.000 
4.700.000 
-9%
4.400.000 
4.850.000 
-4%
4.495.000 
4.700.000 
-9%
4.700.000 
5.170.000 
-3%
4.795.000 
4.940.000 
0964 140 808