0964 140 808 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ Bồn nước Tân Mỹ Bồn Inox Tân Mỹ

Bồn Inox Tân Mỹ giá rẻ nhất Việt Nam 2016 !

Bồn Inox Tân Mỹ

Bồn đứng

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640

1,650,000đ1,690,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780

1,795,000đ1,870,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780

1,980,000đ2,140,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960

2,500,000đ2,760,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980

2,690,000đ3,050,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050

2,950,000đ3,420,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1240

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1240

3,700,000đ4,240,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180

3,650,000đ4,200,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370

4,930,000đ5,910,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180

4,720,000đ5,580,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370

5,950,000đ7,195,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180

5,900,000đ7,050,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420

6,900,000đ8,400,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180

6,680,000đ8,020,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420

7,580,000đ9,400,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420

8,400,000đ10,570,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420

9,400,000đ11,820,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420

10,400,000đ13,060,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420

11,800,000đ15,270,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640

1,750,000đ1,840,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780

1,950,000đ2,020,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780

2,160,000đ2,330,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960

2,700,000đ2,960,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980

2,950,000đ3,310,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050

3,100,000đ3,620,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180

3,950,000đ4,470,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240

4,000,000đ4,510,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180

5,100,000đ5,940,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370

5,300,000đ6,150,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370

6,400,000đ7,440,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180

6,250,000đ7,240,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420

7,200,000đ8,700,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180

7,150,000đ8,530,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180

8,000,000đ9,770,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420

8,260,000đ10,070,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420

9,200,000đ11,290,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420

10,000,000đ12,570,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420

11,000,000đ13,830,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420

Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420

12,900,000đ16,290,000đ
Bảo hành 15 năm Inox SUS304
Vận chuyển và kéo Miễn phí lên tầng Áp dụng tai Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh
Tư vấn khảo sát Miễn phí tại nhà Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TPHCM
Sản xuất bồn nước Theo yêu cầu riêng Với mọi kiểu dáng, kích thước sản phẩm
Giá rẻ hơn website Với khách công trình Vui lòng liên hệ hotline