0964 140 808 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ Bồn nước Sơn Hà Bồn Inox Sơn Hà

Bồn nước- téc nước - bồn chứa Inox Sơn Hà chính hãng, giá rẻ

Bồn Inox Sơn Hà

Bồn đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720)

1,840,000đ2,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720)

2,092,000đ2,415,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960)

2,515,000đ3,140,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980)

2,766,000đ3,470,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050)

3,159,000đ3,900,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960)

3,835,000đ4,700,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140)

3,917,500đ4,850,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140)

4,990,000đ6,280,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380)

5,270,000đ6,560,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380)

6,515,000đ8,040,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380)

7,620,000đ9,480,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420)

9,240,000đ11,940,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420)

11,365,000đ14,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420)

13,200,000đ17,310,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi500 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi500 (F720)

2,050,000đ2,180,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi700 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi700 (F720)

2,314,000đ2,625,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1000 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1000 (F960)

2,870,000đ3,440,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1200 (F980)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1200 (F980)

3,100,000đ3,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1350 (F1050)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1350 (F1050)

3,506,000đ4,290,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F960)

4,330,000đ5,150,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F1140)

4,470,000đ5,300,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1140)

5,430,000đ6,880,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1380)

5,790,000đ7,160,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1140)

6,990,000đ8,670,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1380)

7,180,000đ8,790,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1140)

8,220,000đ10,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1380)

8,340,000đ10,380,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3500 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3500 (F1420)

10,285,000đ11,685,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4000 (F1420)

11,440,000đ13,140,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi5000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi5000 (F1420)

12,390,000đ16,270,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi6000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi6000 (F1420)

16,710,000đ19,110,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720)

1,840,000đ2,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720)

2,092,000đ2,415,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960)

2,515,000đ3,140,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980)

2,766,000đ3,470,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050)

3,159,000đ3,900,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960)

3,835,000đ4,700,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140)

3,917,500đ4,850,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140)

4,990,000đ6,280,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380)

5,270,000đ6,560,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140)

6,395,000đ7,920,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380)

6,515,000đ8,040,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140)

7,270,000đ9,130,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380)

7,620,000đ9,480,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420)

9,240,000đ11,940,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420)

10,302,500đ13,355,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420)

11,365,000đ14,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420)

13,200,000đ17,310,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720)

2,292,000đ2,622,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140

7,270,000đ9,130,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420

10,302,500đ13,355,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140

6,395,000đ7,920,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4500 F1420

Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4500 F1420

12,905,000đ14,705,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420)

8,445,000đ10,635,000đ
Bảo hành năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420)

8,445,000đ10,635,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304

Bồn nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720)

2,020,000đ2,215,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720)

2,292,000đ2,622,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960)

2,715,000đ3,340,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980)

2,966,000đ3,720,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050)

3,419,000đ4,200,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960)

4,075,000đ4,940,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140)

4,187,500đ5,170,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140)

5,290,000đ6,680,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380)

5,510,000đ6,800,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140)

6,635,000đ8,160,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380)

6,755,000đ8,280,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140)

7,550,000đ9,410,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380)

7,860,000đ9,720,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420)

9,760,000đ12,460,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420)

11,885,000đ15,290,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420)

13,920,000đ18,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi500 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi500 (F720)

2,250,000đ2,365,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi700 (F720)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi700 (F720)

2,514,000đ2,832,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1000 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1000 (F960)

3,070,000đ3,640,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1200 (F980)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1200 (F980)

3,300,000đ4,020,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1350 (F1050)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1350 (F1050)

3,746,000đ4,590,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F960)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F960)

4,470,000đ5,390,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F1140)

4,629,000đ5,620,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1140)

5,730,000đ7,280,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1380)

6,030,000đ7,400,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1140)

7,150,000đ8,910,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1380)

7,280,000đ9,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1140)

8,140,000đ10,310,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1380)

8,440,000đ10,620,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3500 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3500 (F1420)

10,605,000đ12,005,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4000 (F1420)

11,550,000đ13,660,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi5000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi5000 (F1420)

14,250,000đ16,790,000đ
Bảo hành năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi6000 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi6000 (F1420)

17,430,000đ19,830,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720)

2,020,000đ2,215,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960)

2,715,000đ3,340,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980)

2,966,000đ3,720,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050)

3,419,000đ4,200,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960)

4,075,000đ4,940,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140)

4,187,500đ5,170,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140)

5,290,000đ6,680,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380)

5,510,000đ6,800,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140)

6,635,000đ8,160,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380)

6,755,000đ8,280,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140)

7,550,000đ9,410,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380)

7,860,000đ9,720,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420)

9,760,000đ12,460,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420)

10,822,500đ13,875,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420)

11,885,000đ15,290,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420)

Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420)

13,920,000đ18,030,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420

10,822,500đ13,875,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4500 F1420

Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4500 F1420

13,425,000đ15,225,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420)

8,765,000đ10,955,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Sơn Hà bao gồm 2 dòng sản phẩm là bồn đứng và bồn nằm. Dung tích bồn nước đa dạng từ 500 lít đến 30.000 lít phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của gia đình bạn !
Bồn Inox Sơn Hà được sản xuất bằng vật liệu inox SUS304 cao cấp, có độ cứng , độ bền rất cao, dùng để chứa nước, đảm bảo an toàn chất lượng nước và cho người sử dụng. Bồn inox Sơn Hà đứng được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản với hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001-2008. Công nghệ hàn lăn tự động, đảm bảo đường hàn đẹp, sản phẩm chắc chắn, độ bền cao. Tai khóa nắp bồn nước, téc nước, bồn chứa nước Sơn Hà sử dụng chốt cài tiện dụng. Thân bồn lốc 5 gân kép trên khổ tiêu chuẩn, tăng độ cứng vững. 
Vận chuyển và kéo Miễn phí lên tầng Áp dụng tai Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh
Tư vấn khảo sát Miễn phí tại nhà Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TPHCM
Sản xuất bồn nước Theo yêu cầu riêng Với mọi kiểu dáng, kích thước sản phẩm
Giá rẻ hơn website Với khách công trình Vui lòng liên hệ hotline