391 Nguyễn Xiển : 0964 140 808 170A Phạm Văn Đồng : 0906 274 986 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ Bồn nước Tân Á

Bồn nước - Téc nước - Bồn chứa nước Tân Á chính hãng, giá rẻ nhất

Bồn nước Tân Á

Bồn đứng

Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F740)

1,700,000đ2,260,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F740)

1,950,000đ2,540,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F740)

2,100,000đ2,870,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)

Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)

2,600,000đ3,660,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)

Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)

2,950,000đ4,060,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F920)

Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F920)

3,100,000đ5,350,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1140)

4,050,000đ5,720,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)

Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)

4,150,000đ5,870,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1340)

5,350,000đ7,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1140)

5,100,000đ7,320,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1340)

6,200,000đ9,000,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1140)

6,100,000đ8,780,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1340)

7,700,000đ11,180,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1140)

7,250,000đ10,380,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1340)

8,500,000đ12,360,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1340)

9,450,000đ13,740,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1340)

10,500,000đ15,420,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1140)

11,900,000đ17,550,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1140)

14,200,000đ20,760,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F740)

1,850,000đ2,450,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F740)

2,100,000đ2,770,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F740)

Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F740)

2,300,000đ3,090,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)

Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)

2,850,000đ3,990,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)

Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)

3,200,000đ4,440,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1920)

Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1920)

3,350,000đ5,750,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1140)

4,350,000đ6,240,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F940)

Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F940)

4,450,000đ6,390,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1340)

5,800,000đ8,370,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1140)

5,500,000đ7,920,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1340)

6,750,000đ9,750,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1140)

6,600,000đ9,530,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1340)

8,250,000đ12,020,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1140)

Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1140)

7,800,000đ11,370,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1340)

9,100,000đ13,260,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1340)

10,200,000đ14,790,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1340)

Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1340)

11,400,000đ16,620,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1400)

Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1400)

12,800,000đ18,750,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1400)

Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1400)

15,200,000đ22,260,000đ
Bảo hành 12 năm Inox SUS304
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX

970,000đ1,170,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX

1,150,000đ1,420,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX

1,280,000đ1,630,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX

1,550,000đ1,960,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX

1,770,000đ2,360,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX

2,600,000đ3,610,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX

3,200,000đ4,560,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX

4,800,000đ6,990,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX

6,100,000đ8,970,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX

8,600,000đ12,680,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX

Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX

19,100,000đ22,000,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX

Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX

1,180,000đ1,470,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX

Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX

1,350,000đ1,720,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX

Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX

1,500,000đ1,930,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX

Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX

1,850,000đ2,410,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX

Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX

2,370,000đ3,260,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX

Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX

3,700,000đ5,260,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX

Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX

4,600,000đ6,660,000đ
Bảo hành 5 năm Nhựa
Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX

Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX

2,000,000đ2,625,000đ
Bảo hành 10 năm Nhựa
Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX

Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX

3,100,000đ4,275,000đ
Bảo hành 10 năm Nhựa
Bồn nước Tân Á được sản xuất trên dây chuyền máy móc và công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất hiện nay. Tập Đoàn Tân Á Đại Thành là nhà sản xuất đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ sản xuất bồn nước như hàn lăn tự động – công nghệ hiện đại nhất được áp dụng trong lĩnh vực sản xuất bồn nước. Tân Á đã kết hợp với việc sử dụng nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn về chất lượng cũng như tính an toàn cho người sử dụng, sản phẩm Bồn chứa nước inox của công ty đáp ứng được như cầu, thị hiếu người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiện nay. 
Bồn nước, téc nước Tân Á được được phân phối chính hãng tại Siêu Thị Bồn Nước BIGSEA. Chúng tôi cam kết dòng sản phẩm chính hãng giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay
Vận chuyển và kéo Miễn phí lên tầng Áp dụng tai Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh
Tư vấn khảo sát Miễn phí tại nhà Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TPHCM
Sản xuất bồn nước Theo yêu cầu riêng Với mọi kiểu dáng, kích thước sản phẩm
Giá rẻ hơn website Với khách công trình Vui lòng liên hệ hotline