391 Nguyễn Xiển : 0961 425 166 170A Phạm Văn Đồng : 0981089208 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Áp dụng từ ngày
30/1 - 8/ 3/ 2020
Ngày
3 3 3 3
8 8 8 8
Giờ
1 1 1 1
3 3 3 3
Phút
2 2 0 2
0 0 0 0
Giây
0 0 0 0
0 0 0 0