0981 089 208 Tổng đài 1900 636 798 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Báo Giá Bồn Nước Tân Á Tháng 12 Năm 2018 Mới Nhất

Tin tứcThời gian gửi: 12/1/2018 9:51:49 AM
Đại siêu thị bồn nước SEABIG xin thông đưa ra báo giá cho quý khách hàng về sản phẩm bồn nước Tân Á mới nhất cuối năm 2018

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á

Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Á tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Tân Á như sau :
STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
1 Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760) 1,860,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760)
2 Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760) 1,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760)
3 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX 1,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX
4 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX 1,250,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX
5 Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760) 2,150,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760)
6 Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940) 2,750,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)
7 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX 1,440,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX
8 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX 1,660,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX
9 Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980) 3,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)
10 Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030) 3,441,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030)
11 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX 1,880,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX
12 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX 2,850,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX
13 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180) 4,205,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180)
14 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980) 4,355,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)
15 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX 3,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX
16 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX 5,150,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX
17 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360) 5,720,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360)
18 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180) 5,400,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180)
19 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX 6,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX
20 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX 8,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX
21 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360) 7,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360)
22 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180) 6,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180)
23 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX 19,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX
24 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX 1,300,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX
25 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360) 8,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360)
26 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180) 7,610,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180)
27 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX 1,500,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX
28 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX 1,680,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX
29 Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360) 8,895,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360)
30 Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360) 9,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360)
31 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX 1,990,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX
32 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX 2,520,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX
33 Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360) 11,065,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360)
34 Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360) 12,510,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360)
35 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX 3,950,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX
36 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX 4,900,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX
37 Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360) 14,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360)
38 Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760) 2,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760)
39 Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX 1,950,000đ Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX
40 Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX 3,160,000đ Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX
41 Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760) 2,100,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760)
42 Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760) 2,280,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760)
43 Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940) 2,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)
44 Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980) 3,250,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)
45 Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030) 3,651,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030)
46 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180) 4,485,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180)
47 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980) 4,605,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980)
48 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360) 6,110,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360)
49 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180) 5,800,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180)
50 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360) 7,595,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360)
51 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180) 7,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180)
52 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360) 8,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360)
53 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180) 8,180,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180)
54 Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360) 9,495,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360)
55 Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360) 10,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360)
56 Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360) 11,870,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360)
57 Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360) 13,450,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360)
58 Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360) 15,850,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360)
 
Tags
Nhận xét đánh giá
Cho điểm bài viết Mời bạn đánh giá về Báo Giá Bồn Nước Tân Á Tháng 12 Năm 2018 Mới Nhất
1 điểm 2 điểm 3 điểm 3 điểm 5 điểm