391 Nguyễn Xiển : 0961 425 166 170 Phạm Văn Đồng : 0981089208 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Báo Giá Bồn Nước Tân Á Tháng 12 Năm 2018 Mới Nhất

Tin tứcThời gian gửi: 12/1/2018 9:51:49 AM
Đại siêu thị bồn nước SEABIG xin thông đưa ra báo giá cho quý khách hàng về sản phẩm bồn nước Tân Á mới nhất cuối năm 2018

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á

Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Á tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Tân Á như sau :
STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH
1 Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760) 1,860,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760)
2 Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760) 1,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760)
3 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX 1,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX
4 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX 1,250,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX
5 Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760) 2,150,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760)
6 Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940) 2,750,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)
7 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX 1,440,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX
8 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX 1,660,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX
9 Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980) 3,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)
10 Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030) 3,441,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030)
11 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX 1,880,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX
12 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX 2,850,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX
13 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180) 4,205,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180)
14 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980) 4,355,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)
15 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX 3,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX
16 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX 5,150,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX
17 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360) 5,720,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360)
18 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180) 5,400,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180)
19 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX 6,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX
20 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX 8,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX
21 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360) 7,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360)
22 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180) 6,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180)
23 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX 19,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX
24 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX 1,300,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX
25 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360) 8,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360)
26 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180) 7,610,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180)
27 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX 1,500,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX
28 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX 1,680,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX
29 Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360) 8,895,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360)
30 Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360) 9,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360)
31 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX 1,990,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX
32 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX 2,520,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX
33 Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360) 11,065,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360)
34 Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360) 12,510,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360)
35 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX 3,950,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX
36 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX 4,900,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX
37 Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360) 14,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360)
38 Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760) 2,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760)
39 Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX 1,950,000đ Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX
40 Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX 3,160,000đ Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX
41 Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760) 2,100,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760)
42 Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760) 2,280,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760)
43 Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940) 2,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)
44 Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980) 3,250,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)
45 Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030) 3,651,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030)
46 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180) 4,485,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180)
47 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980) 4,605,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980)
48 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360) 6,110,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360)
49 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180) 5,800,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180)
50 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360) 7,595,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360)
51 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180) 7,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180)
52 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360) 8,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360)
53 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180) 8,180,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180)
54 Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360) 9,495,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360)
55 Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360) 10,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360)
56 Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360) 11,870,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360)
57 Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360) 13,450,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360)
58 Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360) 15,850,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360)
 
Tags
Nhận xét đánh giá
Cho điểm bài viết Mời bạn đánh giá về Báo Giá Bồn Nước Tân Á Tháng 12 Năm 2018 Mới Nhất
1 điểm 2 điểm 3 điểm 3 điểm 5 điểm
Nếu nhà bạn đang dùng máy lọc nước và muốn có dịch vụ Thay lõi lọc nước tại nhà có thể bạn gọi cho chúng tôi. mua thêmBình nóng lạnh hay bạn mua sản phẩm Thiết bị vệ sinh Viglacera, trang bị Kangaroo với Kangaroo với Máy lọc nước hoặc lõi lọc nước chính hãng ngoài ra Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì http://maylocnuocgiengkhoan.com Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì Maylocnuocgiengkhoan.com