391 Nguyễn Xiển : 0961 425 166 170 Phạm Văn Đồng : 0981089208 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Báo Giá Bồn Nước Tân Á Mới Nhất Tháng 10 - 2018

Tin tứcThời gian gửi: 10/10/2018 11:37:21 AM
Trung tâm phân phối bồn nước Tân Á - SEABIG xin trên trọng gửi tới quý khách hàng báo giá bồn nước Tân Á mới nhất trong tháng 10 - 2018! Hãy cùng chúng tôi tham khảo biết thêm chi tiết trước khi mua hàng nhé
Trung tâm phân phối bồn nước Tân Á – SEABIG
391 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội
BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á THÁNG 10- 2018
BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á THÁNG 10- 2018
STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN HÌNH ẢNH
1 Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760) TAD310(F760) 1,860,000đ 01 1,860,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760)
2 Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760) TAD500(F760) 1,950,000đ 01 1,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760)
3 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX TA 300 EX 1,100,000đ 01 1,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX
4 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX TA 400 EX 1,250,000đ 01 1,250,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX
5 Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760) TAD700(F760) 2,150,000đ 01 2,150,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760)
6 Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940) TAD1000(F940) 2,750,000đ 01 2,750,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)
7 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX TA 500 EX 1,440,000đ 01 1,440,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX
8 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX TA 700 EX 1,660,000đ 01 1,660,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX
9 Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980) TA1200D(F980) 3,050,000đ 01 3,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)
10 Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030) TAD1300(F1030) 3,441,000đ 01 3,441,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030)
11 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX 1,880,000đ 01 1,880,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX
12 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX 2,850,000đ 01 2,850,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX
13 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180) TA1500(F1180) 4,205,000đ 01 4,205,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180)
14 Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980) TAD1500(F980) 4,355,000đ 01 4,355,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)
15 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX 3,500,000đ 01 3,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX
16 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX TA 3000 EX 5,150,000đ 01 5,150,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX
17 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360) TAD2000(F1360) 5,720,000đ 01 5,720,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360)
18 Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180) TAD2000(F1180) 5,400,000đ 01 5,400,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180)
19 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX TA 4000 EX 6,500,000đ 01 6,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX
20 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX TA 5000 EX 8,600,000đ 01 8,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX
21 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360) TAD2500(F1360) 7,075,000đ 01 7,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360)
22 Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180) TAD2500(F1180) 6,225,000đ 01 6,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180)
23 Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX TA 10000 EX 19,100,000đ 01 19,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX
24 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX TA 300 EX 1,300,000đ 01 1,300,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX
25 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360) TAD3000(F1360) 8,050,000đ 01 8,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360)
26 Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180) TAD3000(F1180) 7,610,000đ 01 7,610,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180)
27 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX TA 400 EX 1,500,000đ 01 1,500,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX
28 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX TA 500 EX 1,680,000đ 01 1,680,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX
29 Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360) TAD3500(F1360) 8,895,000đ 01 8,895,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360)
30 Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360) TAD4000(F1360) 9,880,000đ 01 9,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360)
31 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX TA 700 EX 1,990,000đ 01 1,990,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX
32 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX 2,520,000đ 01 2,520,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX
33 Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360) TAD4500 (F1360) 11,065,000đ 01 11,065,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360)
34 Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360) TAD5000(F1360) 12,510,000đ 01 12,510,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360)
35 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX 3,950,000đ 01 3,950,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX
36 Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX 4,900,000đ 01 4,900,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX
37 Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360) TAD6000(F1360) 14,880,000đ 01 14,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360)
38 Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760) TAN310(F760) 2,050,000đ 01 2,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760)
39 Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX TA 500 EX 1,950,000đ 01 1,950,000đ Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX
40 Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX 3,160,000đ 01 3,160,000đ Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX
41 Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760) TAN500(F760) 2,100,000đ 01 2,100,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760)
42 Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760) TAN700(F760) 2,280,000đ 01 2,280,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760)
43 Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940) TAN1000(F940) 2,950,000đ 01 2,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)
44 Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980) TAN1200(F980) 3,250,000đ 01 3,250,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)
45 Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030) TAN1300(F1030) 3,651,000đ 01 3,651,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030)
46 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180) TAN1500(F1180) 4,485,000đ 01 4,485,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180)
47 Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980) TAN1500 (F980) 4,605,000đ 01 4,605,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980)
48 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360) TAN2000(F1360) 6,110,000đ 01 6,110,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360)
49 Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180) TAN2000(F1180) 5,800,000đ 01 5,800,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180)
50 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360) TAN2500(F1360) 7,595,000đ 01 7,595,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360)
51 Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180) TAN2500 (F1180) 7,225,000đ 01 7,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180)
52 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360) TAN3000(F1360) 8,600,000đ 01 8,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360)
53 Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180) TAN3000(F1180) 8,180,000đ 01 8,180,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180)
54 Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360) TAN3500(F1360) 9,495,000đ 01 9,495,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360)
55 Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360) TAN4000(F1360) 10,600,000đ 01 10,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360)
56 Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360) TAN4500(F1360) 11,870,000đ 01 11,870,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360)
57 Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360) TAN5000(F1360) 13,450,000đ 01 13,450,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360)
58 Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360) TAN6000(F1360) 15,850,000đ 01 15,850,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360)>>>>Bài viết cần chú ý:: Bồn nước Tân Á 1500lBồn nước Tân Á 1200l ngang mua ở đâubồn nước inox Tân Á 1000l chính hãngmua téc nước tân á 2000l chính hãngBồn nước Tân Á 1200l

=====================================================================================================================
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công Ty SEABIG
Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: liên hệ trực tiếp qua Hotline 0961 425 166 - 1900 636 798
Email: seabig.vn@gmail.com
Website: bonnuoc.vn 
 
 
Nhận xét đánh giá
Cho điểm bài viết Mời bạn đánh giá về Báo Giá Bồn Nước Tân Á Mới Nhất Tháng 10 - 2018
1 điểm 2 điểm 3 điểm 3 điểm 5 điểm
Nếu nhà bạn đang dùng máy lọc nước và muốn có dịch vụ Thay lõi lọc nước tại nhà có thể bạn gọi cho chúng tôi. mua thêmBình nóng lạnh hay bạn mua sản phẩm Thiết bị vệ sinh Viglacera, trang bị Kangaroo với Kangaroo với Máy lọc nước hoặc lõi lọc nước chính hãng ngoài ra Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì http://maylocnuocgiengkhoan.com Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì Maylocnuocgiengkhoan.com