391 Nguyễn Xiển : 0961 425 166 170 Phạm Văn Đồng : 0981089208 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Báo Giá Bồn Nước Sơn Hà Mới Nhất Tháng 10 - 2018

Tin tứcThời gian gửi: 10/11/2018 1:24:05 PM
Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà - SEABIG xin trên trọng gửi tới quý khách hàng báo giá bồn nước Sơn Hà mới nhất trong tháng 10 - 2018! Hãy cùng chúng tôi tham khảo biết thêm chi tiết trước khi mua hàng nhé

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Sơn Hà như sau :
STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN HÌNH ẢNH
1 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500 BNMD00500 1,420,000đ 01 1,420,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500
2 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720) SHD500 1,860,000đ 01 1,860,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720)
3 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1200 lít BNMN V/X 1200 3,508,000đ 01 3,508,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1200 lít
4 Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1000 lít ST1000 4,600,000đ 01 4,600,000đ Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1000 lít
5 Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1600 lít ST1600 5,800,000đ 01 5,800,000đ Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1600 lít
6 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 300 lít BNMD V/X 300 1,280,000đ 01 1,280,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 300 lít
7 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720) SHD700 2,144,000đ 01 2,144,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720)
8 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00700 BNMD00700 1,670,000đ 01 1,670,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00700
9 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001000 BNMD001000 1,970,000đ 01 1,970,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001000
10 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960) SHD1000 2,770,000đ 01 2,770,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960)
11 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng BNMD V/X 500 BNMD V/X 500 1,420,000đ 01 1,420,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng BNMD V/X 500
12 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 700 lít BNMD V/X 700 1,678,000đ 01 1,678,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 700 lít
13 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980) SHD1200 3,060,000đ 01 3,060,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980)
14 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500 BNMD001500 2,900,000đ 01 2,900,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500
15 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000 BNMD002000 3,760,000đ 01 3,760,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000
16 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1000 lít BNMD V/X 1000 2,320,000đ 01 2,320,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1000 lít
17 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 1500 lít BNMD V/X 1500 3,630,000đ 01 3,630,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 1500 lít
18 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960) SHD1500F960 4,405,000đ 01 4,405,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960)
19 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000 BNMD003000 5,480,000đ 01 5,480,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000
20 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000 BNMD004000 7,200,000đ 01 7,200,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000
21 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140) SHD1500F1140 4,305,000đ 01 4,305,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140)
22 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 2000 lít BNMD V/X 2000 4,640,000đ 01 4,640,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 2000 lít
23 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 3000 lít BNMD V/X 3000 7,320,000đ 01 7,320,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 3000 lít
24 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140) SHD2000F1140 5,540,000đ 01 5,540,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140)
25 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD005000 BNMD005000 9,850,000đ 01 9,850,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD005000
26 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500 BNMN00500 1,660,000đ 01 1,660,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500
27 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380) SHD2000F1380 5,840,000đ 01 5,840,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380)
28 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 4000 lít BNMD V/X 4000 9,610,000đ 01 9,610,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 4000 lít
29 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 5000 lít BNMD V/X 5000 11,900,000đ 01 11,900,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 5000 lít
30 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380) SHD2500F1380 7,325,000đ 01 7,325,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380)
31 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700 BNMN00700 2,000,000đ 01 2,000,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700
32 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01000 BNMN01000 2,600,000đ 01 2,600,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01000
33 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380) SHD3000F1380 8,440,000đ 01 8,440,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380)
34 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 300 lít BNMN V/X 300 1,510,000đ 01 1,510,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 300 lít
35 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01200 BNMN01200 2,850,000đ 01 2,850,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01200
36 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 700 lít BNMN V/X 700 2,228,000đ 01 2,228,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 700 lít
37 Bồn nhựa Sơn Hà 300L BNMD00300 1,250,000đ 01 1,250,000đ Bồn nhựa Sơn Hà 300L
38 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420) SHD4000F1420 10,480,000đ 01 10,480,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420)
39 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420) SHD5000F1420 13,250,000đ 01 13,250,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420)
40 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 500 lít BNMN V/X 500 1,730,000đ 01 1,730,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 500 lít
41 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1000 lít BNMN V/X 1000 3,290,000đ 01 3,290,000đ Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1000 lít
42 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420) SHD6000F1420 17,310,000đ 01 17,310,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420)
43 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720) SHN500 2,010,000đ 01 2,010,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720)
44 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720) SHN700 2,294,000đ 01 2,294,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720)
45 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960) SHN1000 2,990,000đ 01 2,990,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960)
46 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980) SHN1200 3,296,000đ 01 3,296,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980)
47 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960) SHN1500F960 4,705,000đ 01 4,705,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960)
48 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140) SHN1500F1140 4,605,000đ 01 4,605,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140)
49 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140) SHN2000F1140 5,940,000đ 01 5,940,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140)
50 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380) SHN2000F1380 6,240,000đ 01 6,240,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380)
51 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140) SHN2500F1140 7,475,000đ 01 7,475,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140)
52 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380) SHN2500F1380 7,825,000đ 01 7,825,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380)
53 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140) SHN3000F1140 8,570,000đ 01 8,570,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140)
54 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380) SHN3000F1380 9,000,000đ 01 9,000,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380)
55 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420) SHN4000F1420 11,180,000đ 01 11,180,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420)
56 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420) SHN5000F1420 14,150,000đ 01 14,150,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420)
57 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420) SHN6000F1420 17,600,000đ 01 17,600,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420)
58 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720) BAMD500 1,860,000đ 01 1,860,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720)
59 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720) BAMD700 2,144,000đ 01 2,144,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720)
60 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960) BAMD1000 2,770,000đ 01 2,770,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960)
61 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980) BAMD1200 3,060,000đ 01 3,060,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980)
62 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960) BAMD1500F960 4,405,000đ 01 4,405,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960)
63 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140) BAMD1500F1140 4,305,000đ 01 4,305,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140)
64 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140) BAMD2000F1140 5,540,000đ 01 5,540,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140)
65 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380) BAMD2000F1380 5,840,000đ 01 5,840,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380)
66 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140) BAMD2500F1140 6,975,000đ 01 6,975,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140)
67 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380) BAMD2500F1380 7,325,000đ 01 7,325,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380)
68 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140) BAMD3000F1140 8,010,000đ 01 8,010,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140)
69 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380) BAMD3000F1380 8,440,000đ 01 8,440,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380)
70 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420) BAMD4000F1420 10,480,000đ 01 10,480,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420)
71 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420) BAMD5000F1420 13,250,000đ 01 13,250,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420)
72 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420) BAMD6000F1420 01 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420)
73 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720) BAMN500 2,010,000đ 01 2,010,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720)
74 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720) BAMN700 2,294,000đ 01 2,294,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720)
75 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960) BAMN1000 2,990,000đ 01 2,990,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960)
76 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980) BAMN1200 3,296,000đ 01 3,296,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980)
77 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960) BAMN1500F960 4,705,000đ 01 4,705,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960)
78 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140) BAMN1500F1140 4,605,000đ 01 4,605,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140)
79 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140) BAMN2000F1140 5,940,000đ 01 5,940,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140)
80 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380) BAMN2000F1380 6,240,000đ 01 6,240,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380)
81 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140) BAMN2500F1140 7,475,000đ 01 7,475,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140)
82 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380) BAMN2500F1380 7,825,000đ 01 7,825,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380)
83 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140) BAMN3000F1140 8,570,000đ 01 8,570,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140)
84 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380) BAMN3000F1380 9,000,000đ 01 9,000,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380)
85 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420) BAMN4000F1420 11,180,000đ 01 11,180,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420)
86 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420) BAMN5000F1420 14,150,000đ 01 14,150,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420)
87 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420) BAMN6000F1420 17,600,000đ 01 17,600,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420)
88 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F1140 8,010,000đ 01 8,010,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140
89 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F1140 6,975,000đ 01 6,975,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140
90 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420) SHN3500F1420 9,995,000đ 01 9,995,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420)
91 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420) BAMD3500F1420 9,395,000đ 01 9,395,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420)
92 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420) SHD3500F1420 9,395,000đ 01 9,395,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420)
93 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500F1420 BAMN3500F1420 9,995,000đ 01 9,995,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500F1420

>>>>Bài viết liên quan: Báo giá bồn nước tân á, tư vấn bồn nước từ a - z, bồn nước chính hãng giá rẻ tại Hà Nội, mua bồn nước inox để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết
=====================================================================================================================
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công Ty SEABIG
Địa chỉ : 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 0243.997.0696 - 024.37558857 - 024.37480028
Hotline :0918 762 536 - 1900 636 798
Email: Seabig.vn@gmail.com
Website: bonnuoc.vn 
Nhận xét đánh giá
Cho điểm bài viết Mời bạn đánh giá về Báo Giá Bồn Nước Sơn Hà Mới Nhất Tháng 10 - 2018
1 điểm 2 điểm 3 điểm 3 điểm 5 điểm
Nếu nhà bạn đang dùng máy lọc nước và muốn có dịch vụ Thay lõi lọc nước tại nhà có thể bạn gọi cho chúng tôi. mua thêmBình nóng lạnh hay bạn mua sản phẩm Thiết bị vệ sinh Viglacera, trang bị Kangaroo với Kangaroo với Máy lọc nước hoặc lõi lọc nước chính hãng ngoài ra Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì http://maylocnuocgiengkhoan.com Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì Maylocnuocgiengkhoan.com