391 Nguyễn Xiển : 0961 425 166 170 Phạm Văn Đồng : 0981089208 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Bảng Báo Giá Bồn Nước Tân Mỹ Mới Nhất Tháng 11 Năm 2018

Tin tứcThời gian gửi: 10/30/2018 9:38:52 AM
Trung tâm phân phối bồn nước Tân Mỹ - SEABIG thông báo tới quý khách hàng mức giá bồn nước Tân Mỹ mới nhất tháng 11 năm 2018! Hãy đến với SEABIG để mua được những sản phẩm mà mọi người ưng ý nhất

BẢNG BÁO GIÁ BỒN NƯỚC TÂN MỸ

Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Mỹ tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Tân Mỹ như sau :
STT TÊN SẢN PHẨM Giá SP HÌNH ẢNH
1 Bồn nhựa Tân Mỹ đứng 300L NTMD300 1,100,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ đứng 300L NTMD300
2 Bồn nhựa Tân Mỹ 400L đứng NTMD400 1,300,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 400L đứng NTMD400
3 Bồn nhựa Tân Mỹ 500L đứng NTMD500 1,450,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 500L đứng NTMD500
4 Bồn nhựa Tân Mỹ 700L đứng NTMD700 1,700,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 700L đứng NTMD700
5 Bồn nhựa Tân Mỹ 800L đứng NTMD800 1,880,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 800L đứng NTMD800
6 Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L đứng NTMD1000 1,990,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L đứng NTMD1000
7 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640 2,050,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640
8 Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L đứng NTMD1500 2,980,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L đứng NTMD1500
9 Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L đứng NTMD2000 3,700,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L đứng NTMD2000
10 Bồn nhựa Tân Mỹ 3000L đứng NTMD3000 5,500,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 3000L đứng NTMD3000
11 Bồn nhựa Tân Mỹ 300L ngang NTMN300 1,300,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 300L ngang NTMN300
12 Bồn nhựa Tân Mỹ 400L ngang NTMN400 1,500,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 400L ngang NTMN400
13 Bồn nhựa Tân Mỹ 500L ngang NTMN500 1,650,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 500L ngang NTMN500
14 Bồn nhựa Tân Mỹ 700L ngang NTMN700 2,000,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 700L ngang NTMN700
15 Bồn nhựa Tân Mỹ 800L ngang NTMN800 2,250,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 800L ngang NTMN800
16 Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L ngang NTMN1000 2,600,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L ngang NTMN1000
17 Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L ngang NTMN1500 4,100,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L ngang NTMN1500
18 Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L ngang NTMN2000 5,150,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L ngang NTMN2000
19 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780 2,150,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780
20 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780 2,400,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780
21 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960 3,050,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960
22 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980 3,340,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980
23 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050 3,700,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050
24 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180 4,600,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180
25 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240 4,000,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240
26 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180 5,850,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180
27 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370 6,160,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370
28 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370 7,625,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370
29 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180 7,275,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180
30 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420 8,700,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420
31 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180 8,270,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180
32 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180 9,420,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180
33 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420 9,610,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420
34 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420 10,700,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420
35 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420 12,025,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420
36 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420 13,550,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420
37 Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420 16,100,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420
38 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640 1,880,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640
39 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780 2,000,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780
40 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780 2,260,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780
41 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960 2,800,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960
42 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980 2,800,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980
43 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050 3,450,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050
44 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180 4,300,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180
45 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370 5,750,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370
46 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180 4,800,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180
47 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370 6,775,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370
48 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180 5,440,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180
49 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420 8,140,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420
50 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180 7,710,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180
51 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420 9,010,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420
52 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420 8,400,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420
53 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420 9,400,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420
54 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420 11,225,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420
55 Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420 15,100,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420


Vừa xong là bảng báo giá toàn bộ sản phẩm bồn nước Tân Mỹ của bên mình, rất mong mọi người quan tâm.
Cảm ơn các quý khách hàng đã theo dõi !

Bài viết tham khảoBồn nước Tân Á 1500lBồn nước Tân Á 2000l có giá bao nhiêu?bồn nước inox Tân Á 1000l chính hãngmua téc nước tân á 2000l chính hãngBồn nước Tân Á 1200l
=====================================================================================================================================
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công Ty SEABIG
Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: liên hệ trực tiếp qua Hotline 0918 762 536 - 1900 636 798
Email: seabig.vn@gmail.com
Website: bonnuoc.vn 
Nhận xét đánh giá
Cho điểm bài viết Mời bạn đánh giá về Bảng Báo Giá Bồn Nước Tân Mỹ Mới Nhất Tháng 11 Năm 2018
1 điểm 2 điểm 3 điểm 3 điểm 5 điểm
Nếu nhà bạn đang dùng máy lọc nước và muốn có dịch vụ Thay lõi lọc nước tại nhà có thể bạn gọi cho chúng tôi. mua thêmBình nóng lạnh hay bạn mua sản phẩm Thiết bị vệ sinh Viglacera, trang bị Kangaroo với Kangaroo với Máy lọc nước hoặc lõi lọc nước chính hãng ngoài ra Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì http://maylocnuocgiengkhoan.com Máy lọc nước Karofi chính hãng rồi thay Lõi lọc nước Karofi cũng là một sự lựa chọn thì Maylocnuocgiengkhoan.com