0981 089 208 Tổng đài 1900 636 798 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0981 089 208 - 024.37558857 - 024.37480028 - 024 3526 6969 - Hotline : 0981 089 208 Email : Seabig.vn@gmail.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Tân Mỹ

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2019 Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Mỹ tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Tân Mỹ như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nhựa Tân Mỹ đứng 300L NTMD300 NTMD300 F7601,100,000đ011,100,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ đứng 300L NTMD300
2Bồn nhựa Tân Mỹ 400L đứng NTMD400 NTMD400 F8301,300,000đ011,300,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 400L đứng NTMD400
3Bồn nhựa Tân Mỹ 500L đứng NTMD500 NTMD500 F8701,450,000đ011,450,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 500L đứng NTMD500
4Bồn nhựa Tân Mỹ 700L đứng NTMD700 NTMD700 F8701,700,000đ011,700,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 700L đứng NTMD700
5Bồn nhựa Tân Mỹ 800L đứng NTMD800 NTMD800 F9601,880,000đ011,880,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 800L đứng NTMD800
6Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L đứng NTMD1000 NTMD1000 F10801,990,000đ011,990,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L đứng NTMD1000
7Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640 TMN300F6402,050,000đ012,050,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 310 lít F640
8Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L đứng NTMD1500 NTMD1500 F11802,980,000đ012,980,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L đứng NTMD1500
9Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L đứng NTMD2000 NTMD2000 F12703,700,000đ013,700,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L đứng NTMD2000
10Bồn nhựa Tân Mỹ 3000L đứng NTMD3000 NTMD3000 F14905,500,000đ015,500,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 3000L đứng NTMD3000
11Bồn nhựa Tân Mỹ 300L ngang NTMN300 NTMN300 1,300,000đ011,300,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 300L ngang NTMN300
12Bồn nhựa Tân Mỹ 400L ngang NTMN400 NTMN4001,500,000đ011,500,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 400L ngang NTMN400
13Bồn nhựa Tân Mỹ 500L ngang NTMN500 NTMN5001,650,000đ011,650,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 500L ngang NTMN500
14Bồn nhựa Tân Mỹ 700L ngang NTMN700 NTMN7002,000,000đ012,000,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 700L ngang NTMN700
15Bồn nhựa Tân Mỹ 800L ngang NTMN800 NTMN8002,250,000đ012,250,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 800L ngang NTMN800
16Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L ngang NTMN1000 NTMN10002,600,000đ012,600,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1000L ngang NTMN1000
17Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L ngang NTMN1500 NTMN15004,100,000đ014,100,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 1500L ngang NTMN1500
18Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L ngang NTMN2000 NTMN20005,150,000đ015,150,000đ Bồn nhựa Tân Mỹ 2000L ngang NTMN2000
19Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780 TMN500F7802,150,000đ012,150,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 500 lít F780
20Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780 TMN700F7802,400,000đ012,400,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 700 lít F780
21Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960 TMN1000F9603,050,000đ013,050,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1000 lít F960
22Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980 TMN1200F9803,340,000đ013,340,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1200 lít F980
23Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050 TMN1300F10503,700,000đ013,700,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1300 lít F1050
24Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180 TMN1500F11804,600,000đ014,600,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1180
25Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240 TMN1500F12404,000,000đ014,000,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 1500 lít F1240
26Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180 TMN2000F11805,850,000đ015,850,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1180
27Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370 TMN2000F13706,160,000đ016,160,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2000 lít F1370
28Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370 TMN2500F13707,625,000đ017,625,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1370
29Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180 TMN2500F11807,275,000đ017,275,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 2500 lít F1180
30Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420 TMN3000F14208,700,000đ018,700,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1420
31Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180 TMN3000F11808,270,000đ018,270,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3000 lít F1180
32Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180 TMN3500F11809,420,000đ019,420,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1180
33Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420 TMN3500F14209,610,000đ019,610,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 3500 lít F1420
34Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420 TMN4000F142010,700,000đ0110,700,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4000 lít F1420
35Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420 TMN4500F142012,025,000đ0112,025,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 4500 lít F1420
36Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420 TMN5000F142013,550,000đ0113,550,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 5000 lít F1420
37Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420 TMN6000F142016,100,000đ0116,100,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ ngang 6000 lít F1420
38Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640 TMD310F6401,880,000đ011,880,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 310 lít F640
39Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780 TMD500F7802,000,000đ012,000,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 500 lít F780
40Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780 TMD700F7802,260,000đ012,260,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 700 lít F780
41Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960 TMD1000F9602,800,000đ012,800,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1000 lít F960
42Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980 TMD1200F12002,800,000đ012,800,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1200 lít F980
43Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050 TMD1300F10503,450,000đ013,450,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1300 lít F1050
44Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180 TMD1500F11804,300,000đ014,300,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 1500 lít F1180
45Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370 TMD2000F13705,750,000đ015,750,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1370
46Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180 TMD2000F11804,800,000đ014,800,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2000 lít F1180
47Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370 TMD2500F13706,775,000đ016,775,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1370
48Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180 TMD2500F11805,440,000đ015,440,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 2500 lít F1180
49Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420 TMD3000F14208,140,000đ018,140,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1420
50Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180 TMD3000F11807,710,000đ017,710,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3000 lít F1180
51Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420 TMD3500F14209,010,000đ019,010,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 3500 lít F1420
52Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420 TMD4000F14208,400,000đ018,400,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4000 lít F1420
53Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420 TMD4500F14209,400,000đ019,400,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 4500 lít F1420
54Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420 TMD5000F142011,225,000đ0111,225,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 5000 lít F1420
55Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420 TMD6000F142015,100,000đ0115,100,000đ Bồn nước Inox Tân Mỹ đứng 6000 lít F1420
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Tân Mỹ chính hãng 100% của Tân Mỹ. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 2 năm 2019. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang