0981 089 208 Tổng đài 1900 636 798 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0981 089 208 - 024.37558857 - 024.37480028 - Hotline : 0981 089 208 Email : Seabig.vn@gmail.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Tân Á

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2019 Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Á tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Tân Á như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760) TAD310(F760)1,860,000đ011,860,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760)
2Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760) TAD500(F760)1,950,000đ011,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760)
3Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX TA 300 EX1,100,000đ011,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX
4Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX TA 400 EX1,250,000đ011,250,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX
5Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760) TAD700(F760)2,150,000đ012,150,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760)
6Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940) TAD1000(F940)2,750,000đ012,750,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)
7Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,440,000đ011,440,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX
8Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX TA 700 EX1,660,000đ011,660,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX
9Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980) TA1200D(F980)3,050,000đ013,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)
10Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030) TAD1300(F1030)3,441,000đ013,441,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030)
11Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX1,880,000đ011,880,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX
12Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX2,850,000đ012,850,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX
13Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180) TA1500(F1180)4,205,000đ014,205,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180)
14Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980) TAD1500(F980)4,355,000đ014,355,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)
15Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX3,500,000đ013,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX
16Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX TA 3000 EX5,150,000đ015,150,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX
17Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360) TAD2000(F1360)5,720,000đ015,720,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360)
18Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180) TAD2000(F1180)5,400,000đ015,400,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180)
19Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX TA 4000 EX6,500,000đ016,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX
20Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX TA 5000 EX8,600,000đ018,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX
21Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360) TAD2500(F1360)7,075,000đ017,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360)
22Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180) TAD2500(F1180)6,225,000đ016,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180)
23Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX TA 10000 EX19,100,000đ0119,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX
24Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX TA 300 EX1,300,000đ011,300,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX
25Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360) TAD3000(F1360)8,050,000đ018,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360)
26Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180) TAD3000(F1180)7,610,000đ017,610,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180)
27Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX TA 400 EX1,500,000đ011,500,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX
28Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,680,000đ011,680,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX
29Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360) TAD3500(F1360)8,895,000đ018,895,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360)
30Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360) TAD4000(F1360)9,880,000đ019,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360)
31Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX TA 700 EX1,990,000đ011,990,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX
32Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX2,520,000đ012,520,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX
33Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360) TAD4500 (F1360)11,065,000đ0111,065,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360)
34Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360) TAD5000(F1360)12,510,000đ0112,510,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360)
35Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX3,950,000đ013,950,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX
36Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX4,900,000đ014,900,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX
37Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360) TAD6000(F1360)14,880,000đ0114,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360)
38Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760) TAN310(F760)2,050,000đ012,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760)
39Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,950,000đ011,950,000đ Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX
40Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX3,160,000đ013,160,000đ Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX
41Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760) TAN500(F760)2,100,000đ012,100,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760)
42Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760) TAN700(F760)2,280,000đ012,280,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760)
43Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940) TAN1000(F940)2,950,000đ012,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)
44Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980) TAN1200(F980)3,250,000đ013,250,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)
45Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030) TAN1300(F1030)3,651,000đ013,651,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030)
46Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180) TAN1500(F1180)4,485,000đ014,485,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180)
47Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980) TAN1500 (F980)4,605,000đ014,605,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980)
48Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360) TAN2000(F1360)6,110,000đ016,110,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360)
49Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180) TAN2000(F1180)5,800,000đ015,800,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180)
50Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360) TAN2500(F1360)7,595,000đ017,595,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360)
51Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180) TAN2500 (F1180)7,225,000đ017,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180)
52Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360) TAN3000(F1360)8,600,000đ018,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360)
53Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180) TAN3000(F1180)8,180,000đ018,180,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180)
54Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360) TAN3500(F1360)9,495,000đ019,495,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360)
55Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360) TAN4000(F1360)10,600,000đ0110,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360)
56Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360) TAN4500(F1360)11,870,000đ0111,870,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360)
57Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360) TAN5000(F1360)13,450,000đ0113,450,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360)
58Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360) TAN6000(F1360)15,850,000đ0115,850,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360)
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Tân Á chính hãng 100% của Tân Á. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 1 năm 2019. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang