0918 762 536 Tổng đài 1900 636 798 (Online từ 8h30 đến 19H30 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0243.997.0696 - 024.37558857 - 024.37480028 - Hotline : 0918 762 536 Email : Seabig.vn@gmail.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Tân Á

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018 Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Á tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Tân Á như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760) TAD310(F760)1,860,000đ011,860,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD310 (F760)
2Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760) TAD500(F760)1,950,000đ011,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD500 (F760)
3Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX TA 300 EX1,100,000đ011,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 300 EX
4Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX TA 400 EX1,250,000đ011,250,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 400 EX
5Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760) TAD700(F760)2,150,000đ012,150,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD700 (F760)
6Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940) TAD1000(F940)2,750,000đ012,750,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1000 (F940)
7Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,440,000đ011,440,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 500 EX
8Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX TA 700 EX1,660,000đ011,660,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 700 EX
9Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980) TA1200D(F980)3,050,000đ013,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1200 (F980)
10Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030) TAD1300(F1030)3,441,000đ013,441,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1300 (F1030)
11Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX1,880,000đ011,880,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1000 EX
12Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX2,850,000đ012,850,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 1500 EX
13Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180) TA1500(F1180)4,205,000đ014,205,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F1180)
14Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980) TAD1500(F980)4,355,000đ014,355,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD1500 (F980)
15Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX3,500,000đ013,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 2000 EX
16Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX TA 3000 EX5,150,000đ015,150,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 3000 EX
17Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360) TAD2000(F1360)5,720,000đ015,720,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1360)
18Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180) TAD2000(F1180)5,400,000đ015,400,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2000 (F1180)
19Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX TA 4000 EX6,500,000đ016,500,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 4000 EX
20Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX TA 5000 EX8,600,000đ018,600,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 5000 EX
21Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360) TAD2500(F1360)7,075,000đ017,075,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1360)
22Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180) TAD2500(F1180)6,225,000đ016,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD2500 (F1180)
23Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX TA 10000 EX19,100,000đ0119,100,000đ Bồn nhựa đứng Tân Á TA 10000 EX
24Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX TA 300 EX1,300,000đ011,300,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 300 EX
25Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360) TAD3000(F1360)8,050,000đ018,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1360)
26Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180) TAD3000(F1180)7,610,000đ017,610,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3000 (F1180)
27Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX TA 400 EX1,500,000đ011,500,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 400 EX
28Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,680,000đ011,680,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 500 EX
29Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360) TAD3500(F1360)8,895,000đ018,895,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD3500(F1360)
30Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360) TAD4000(F1360)9,880,000đ019,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4000 (F1360)
31Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX TA 700 EX1,990,000đ011,990,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 700 EX
32Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX2,520,000đ012,520,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1000 EX
33Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360) TAD4500 (F1360)11,065,000đ0111,065,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD4500 (F1360)
34Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360) TAD5000(F1360)12,510,000đ0112,510,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD5000 (F1360)
35Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX TA 1500 EX3,950,000đ013,950,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 1500 EX
36Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX TA 2000 EX4,900,000đ014,900,000đ Bồn nhựa ngang Tân Á TA 2000 EX
37Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360) TAD6000(F1360)14,880,000đ0114,880,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAD6000 (F1360)
38Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760) TAN310(F760)2,050,000đ012,050,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN310 (F760)
39Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX TA 500 EX1,950,000đ011,950,000đ Bồn nhựa vuông Tân Á TA 500 EX
40Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX TA 1000 EX3,160,000đ013,160,000đ Bồn nhựa vuông vuông Tân Á TA 1000 EX
41Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760) TAN500(F760)2,100,000đ012,100,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN500 (F760)
42Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760) TAN700(F760)2,280,000đ012,280,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN700 (F760)
43Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940) TAN1000(F940)2,950,000đ012,950,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1000 (F940)
44Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980) TAN1200(F980)3,250,000đ013,250,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1200 (F980)
45Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030) TAN1300(F1030)3,651,000đ013,651,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1300 (F1030)
46Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180) TAN1500(F1180)4,485,000đ014,485,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F1180)
47Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980) TAN1500 (F980)4,605,000đ014,605,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN1500 (F980)
48Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360) TAN2000(F1360)6,110,000đ016,110,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1360)
49Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180) TAN2000(F1180)5,800,000đ015,800,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2000 (F1180)
50Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360) TAN2500(F1360)7,595,000đ017,595,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1360)
51Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180) TAN2500 (F1180)7,225,000đ017,225,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN2500 (F1180)
52Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360) TAN3000(F1360)8,600,000đ018,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1360)
53Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180) TAN3000(F1180)8,180,000đ018,180,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3000 (F1180)
54Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360) TAN3500(F1360)9,495,000đ019,495,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN3500 (F1360)
55Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360) TAN4000(F1360)10,600,000đ0110,600,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4000 (F1360)
56Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360) TAN4500(F1360)11,870,000đ0111,870,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN4500 (F1360)
57Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360) TAN5000(F1360)13,450,000đ0113,450,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN5000 (F1360)
58Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360) TAN6000(F1360)15,850,000đ0115,850,000đ Bồn nước Inox Tân Á TAN6000 (F1360)
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Tân Á chính hãng 100% của Tân Á. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 11 năm 2018. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang