0964 140 808 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Trang chủ / Báo giá
Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc Địa chỉ: 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.3755 8857 - 04.3748 0028 - Hotline : 0964 140 808 Email : Seabig.vn@gmail.com - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn nước Sơn Hà

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2017 Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Sơn Hà như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720) SHD5001,785,000đ011,785,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720)
2Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500 BNMD005001,365,000đ011,365,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500
3Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00700 BNMD007001,585,000đ011,585,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00700
4Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720) SHD7002,111,000đ012,111,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720)
5Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960) SHD10002,500,000đ012,500,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960)
6Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001000 BNMD0010001,890,000đ011,890,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001000
7Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500 BNMD0015002,815,000đ012,815,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500
8Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980) SHD12002,770,000đ012,770,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980)
9Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050) SHD13503,010,000đ013,010,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1350 (F1050)
10Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000 BNMD0020003,660,000đ013,660,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000
11Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000 BNMD0030005,270,000đ015,270,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000
12Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960) SHD1500F9603,760,000đ013,760,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960)
13Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140) SHD1500F11403,950,000đ013,950,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140)
14Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000 BNMD0040007,040,000đ017,040,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000
15Bồn nhựa Sơn Hà BNMD005000 BNMD0050009,730,000đ019,730,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMD005000
16Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140) SHD2000F11404,960,000đ014,960,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140)
17Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380) SHD2000F13805,230,000đ015,230,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380)
18Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500 BNMN005001,585,000đ011,585,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500
19Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700 BNMN007001,925,000đ011,925,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700
20Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380) SHD2500F13806,330,000đ016,330,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380)
21Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380) SHD3000F13807,410,000đ017,410,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380)
22Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01000 BNMN010002,510,000đ012,510,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01000
23Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01200 BNMN012002,950,000đ012,950,000đ Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01200
24Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1140) SHD3500F11408,340,000đ018,340,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1140)
25Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420) SHD4000F14209,300,000đ019,300,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420)
26Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420) SHD5000F1420 11,470,000đ0111,470,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420)
27Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420) SHD6000F1420 13,560,000đ0113,560,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420)
28Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720) SHN5001,970,000đ011,970,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720)
29Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720) SHN7002,350,000đ012,350,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720)
30Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960) SHN10002,680,000đ012,680,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960)
31Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980) SHN12003,030,000đ013,030,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980)
32Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050) SHN13503,449,000đ013,449,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1350 (F1050)
33Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960) SHN1500F9604,030,000đ014,030,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960)
34Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140) SHN1500F11404,250,000đ014,250,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140)
35Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140) SHN2000F11405,330,000đ015,330,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140)
36Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380) SHN2000F13805,880,000đ015,880,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380)
37Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140) SHN2500F11406,470,000đ016,470,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140)
38Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380) SHN2500F13806,620,000đ016,620,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380)
39Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140) SHN3000F11407,650,000đ017,650,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140)
40Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380) SHN3000F13807,720,000đ017,720,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380)
41Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1140) SHN3500F11408,670,000đ018,670,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1140)
42Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420) SHN4000F14209,820,000đ019,820,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420)
43Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420) SHN5000F1420 12,040,000đ0112,040,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420)
44Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420) SHN6000F142014,130,000đ0114,130,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420)
45Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi500 (F720) SHDi5001,970,000đ011,970,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi500 (F720)
46Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi700 (F720) SHDi7002,331,000đ012,331,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi700 (F720)
47Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1000 (F960) SHDi10002,920,000đ012,920,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1000 (F960)
48Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1200 (F980) SHDi12003,250,000đ013,250,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1200 (F980)
49Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1350 (F1050) SHDi13503,614,000đ013,614,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1350 (F1050)
50Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F960) SHDi1500F9604,335,000đ014,335,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F960)
51Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F1140) SHDi1500F11404,520,000đ014,520,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi1500 (F1140)
52Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1140) SHDi2000F11405,640,000đ015,640,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1140)
53Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1380) SHDi2000F13805,910,000đ015,910,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2000 (F1380)
54Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1140) SHDi2500F11407,025,000đ017,025,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1140)
55Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1380) SHDi2500F13807,490,000đ017,490,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi2500 (F1380)
56Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1140) SHDi3000F11408,130,000đ018,130,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1140)
57Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1380) SHDi3000F13808,820,000đ018,820,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3000 (F1380)
58Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3500 (F1420) SHDi3500F14209,865,000đ019,865,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi3500 (F1420)
59Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4000 (F1420) SHDi4000F142011,060,000đ0111,060,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4000 (F1420)
60Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi5000 (F1420) SHDi5000F142013,670,000đ0113,670,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi5000 (F1420)
61Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi6000 (F1420) SHDi6000F142015,990,000đ0115,990,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi6000 (F1420)
62Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi500 (F720) SHNi5002,155,000đ012,155,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi500 (F720)
63Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi700 (F720) SHNi7002,538,000đ012,538,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi700 (F720)
64Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1000 (F960) SHNi10003,120,000đ013,120,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1000 (F960)
65Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1200 (F980) SHNi12003,500,000đ013,500,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1200 (F980)
66Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1350 (F1050) SHNi13503,914,000đ013,914,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1350 (F1050)
67Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F960) SHNi1500F9604,610,000đ014,610,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F960)
68Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F1140) SHNi1500F11404,840,000đ014,840,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi1500 (F1140)
69Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1140) SHNi2000F11406,010,000đ016,010,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1140)
70Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1380) SHNi2000F13806,150,000đ016,150,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2000 (F1380)
71Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1140) SHNi2500F11407,165,000đ017,165,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1140)
72Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1380) SHNi2500F13807,365,000đ017,365,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi2500 (F1380)
73Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1140) SHNi3000F11408,570,000đ018,570,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1140)
74Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1380) SHNi3000F13809,060,000đ019,060,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3000 (F1380)
75Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3500 (F1420) SHNi3500F142010,185,000đ0110,185,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi3500 (F1420)
76Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4000 (F1420) SHNi4000F142011,580,000đ0111,580,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4000 (F1420)
77Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi5000 (F1420) SHNi5000F142014,190,000đ0114,190,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi5000 (F1420)
78Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi6000 (F1420) SHNi6000F142016,710,000đ0116,710,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi6000 (F1420)
79Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720) BAMD5001,760,000đ011,760,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720)
80Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720) BAMD7002,000,000đ012,000,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720)
81Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960) BAMD10002,440,000đ012,440,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960)
82Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980) BAMD12002,670,000đ012,670,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980)
83Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050) BAMD13503,144,000đ013,144,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1350 (F1050)
84Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960) BAMD1500F9603,545,000đ013,545,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960)
85Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140) BAMD1500F11403,720,000đ013,720,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140)
86Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140) BAMD2000F11404,720,000đ014,720,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140)
87Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380) BAMD2000F13804,870,000đ014,870,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380)
88Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140) BAMD2500F11406,045,000đ016,045,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140)
89Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380) BAMD2500F13806,125,000đ016,125,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380)
90Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140) BAMD3000F11406,790,000đ016,790,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140)
91Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380) BAMD3000F13806,680,000đ016,680,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380)
92Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1140) BAMD3500F11408,105,000đ018,105,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1140)
93Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420) BAMD4000F14208,850,000đ018,850,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420)
94Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420) BAMD4500F142010,585,000đ0110,585,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4500 (F1420)
95Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420) BAMD5000F142011,070,000đ0111,070,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420)
96Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420) BAMD6000F142012,430,000đ0112,430,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420)
97Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720) BAMN5001,960,000đ011,960,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720)
98Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720) BAMN7002,277,000đ012,277,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720)
99Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960) BAMN10002,530,000đ012,530,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960)
100Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980) BAMN12002,850,000đ012,850,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980)
101Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050) BAMN13503,190,000đ013,190,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1350 (F1050)
102Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960) BAMN1500F9603,620,000đ013,620,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960)
103Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140) BAMN1500F11403,850,000đ013,850,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140)
104Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140) BAMN2000F11405,010,000đ015,010,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140)
105Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380) BAMN2000F13805,110,000đ015,110,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380)
106Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140) BAMN2500F11406,150,000đ016,150,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140)
107Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380) BAMN2500F13806,380,000đ016,380,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380)
108Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140) BAMN3000F11407,060,000đ017,060,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140)
109Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380) BAMN3000F13807,250,000đ017,250,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380)
110Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 (F1140) BAMN3500F11408,705,000đ018,705,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500 (F1140)
111Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420) BAMN4000F14209,290,000đ019,290,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420)
112Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420) BAMN4500F142010,935,000đ0110,935,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4500 (F1420)
113Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420) BAMN5000F142011,300,000đ0111,300,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420)
114Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420) BAMN6000F142013,420,000đ0113,420,000đ Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420)
115Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F11407,380,000đ017,380,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140
116Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420 SHD4500F142010,555,000đ0110,555,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4500 F1420
117Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F11406,545,000đ016,545,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140
118Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420 SHN4500F142011,070,000đ0111,070,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4500 F1420
119Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4500 F1420 SHNi4500F142012,885,000đ0112,885,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHNi4500 F1420
120Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4500 F1420 SHDi4500F142012,365,000đ0112,365,000đ Bồn nước Inox Sơn Hà SHDi4500 F1420
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Sơn Hà chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 2 năm 2017. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang